APLIKACJA DLA BITRIX24:
Obieg Faktur

Kompleksowe rozwiązanie do organizacji szczegółów przetwarzania dokumentów oraz faktur przychodzących i wychodzących

  • System rozpoznawania danych
  • Wystawianie i otrzymywanie faktur
  • Dystrybucja kosztów według miejsca powstawania kosztów

NOWY POZIOM PRACY Z FAKTURAMI:


SYSTEM ROZPOZNAWANIA POLA FAKTUR (OCR)

Specjalnie dla tego rozwiązania zbudowaliśmy sieć neuronową, która jest przeszkolona w określaniu pól faktury, odczytywaniu informacji i przenoszeniu ich do pól aplikacji Bitrix24. Teraz nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia danych faktury, wszystko jest rozpoznawane automatycznie. A także umożliwia wygodne segmentowanie i filtrowanie dokumentów w przyszłości.

DYSTRYBUCJA KOSZTÓW WEDŁUG CENTRÓW KOSZTÓW

Teraz możesz podzielić kwotę faktury na części i odnieść każdą z nich do określonego miejsca powstawania kosztów, typu kosztów, dealów lub projektu (firmy).

Miejsce powstawania kosztów to unikalny podmiot, z którym koszty tej faktury są bezpośrednio powiązane, np. mogą to być działy (dział marketingu, dział rozwoju itp. - w zależności kogo dotyczą koszty) lub branża (grupa usługowa) firmy ( na przykład tworzenie oprogramowania, zatrudnianie pracowników, sprzedaż licencji itp.) 

Typy kosztów mogą być podobne w wielu centrach kosztów, takich jak wynajem infrastruktury serwerowej, koszty promocji itp. 

SZCZEGÓŁOWE PRZETWARZANIE FAKTUR I ELASTYCZNA EDYCJA

Interfejs aplikacji zapewnia:  
Etapy sprawdzania faktur przez przełożonych, księgowość;  
Otrzymywanie powiadomień w zależności od daty na fakturze;  
Elastyczna edycja pól danych; 
Pola obowiązkowe do wypełnienia; 
Przegląd historii zmian; 
Szybki przegląd faktury; 
Wydrukowanie dokumentu. 

SPECJALNIE NA POLSKI market

Eksport raportów faktur w formacie XML do Optima!

JAK TO DZIAŁA?

1. Rejestracja faktury

Wszystko zaczyna się od tego, że do firmy dociera nowy dokument: jest on albo dodawany przez pracowników do portalu do udostępnionego folderu na Bitrix24.Dysk, albo przesyłany do aplikacji z przychodzącej wiadomości e-mail. Wszystkie faktury będą gromadzone w jednym interfejsie aplikacji.  

Osoba odpowiedzialna za wstępne przetwarzanie dokumentu rejestruje go i wskazuje nazwę dokumentu, wypełnia datę odbioru, wskazuje rodzaj dokumentu (zwykły, poufny lub faktura), firmę odbierającą oraz kontrahenta wysyłającego.

Scenariusz 1: Przetwarzanie dokumentów

Dokumenty zwykłe i poufne (w tym wszelkie dokumenty poza fakturami) są przenoszone do odpowiedniej zakładki i przetwarzane etapami:

Rejestracja

Wstępny opis przez rejestratora

Opis dokumentu

Szczegółowy opis przez odpowiedzialnego pracownika

Archiwizacja

Przeniesienie dokumentu do archiwum

Scenariusz 2: przetwarzanie faktur przychodzących (opłaty naliczane firmom)

Obejmuje wieloetapowy proces:

Rejestracja

Dokument został załadowany do aplikacji ręcznie lub faktura została automatycznie pobrana z Bitrix24.Drive lub e-mail

Opis

OCR (sieć neuronowa) automatycznie odczytuje informacje z faktury i wypełnia je w odpowiednich polach aplikacji (produkt, ceny, terminy i warunki, dane bankowe itp.). Pracownik uzupełnia je w razie potrzeby

Rozksięgowanie

W celu szczegółowego rozliczenia wydatków możemy podzielić fakturę na kilka części i skorelować każdą z nich z konkretnym miejscem powstawania kosztów (np. Linia serwisowa lub dział), rodzajem kosztów (np. Oprogramowanie, hosting, koszty promocji), projekt, umowa lub firma

Akceptacja

Po podziale kosztów kierownik lub osoba odpowiedzialna sprawdza to i potwierdza

Sprawdzenie przez dział księgowości

Księgowy sprawdza poprawność faktury

Opłata

Faktura przechodzi do tego statusu, gdy jest gotowa do płatności. Osoba odpowiedzialna może oznaczyć zapłaconą kwotę faktury

Archiwizacja

Wszystkie przetworzone dokumenty są przenoszone do archiwum. Istnieje możliwość przeglądania i komentowania dokumentów

Scenariusz 3: Przetwarzanie faktury wychodzącej (wystawionej klientom)

Fakturowanie firmy odbywa się w innej zakładce. Tutaj pracownik może dodać nową fakturę, wypełnić wszystkie pola (do kogo, w jakim przedziale czasowym, za jaką kwotę, produkt, z jakimi podatkami iw jakiej ilości itp.). Taka faktura jest również sprawdzana i potwierdzona z kierownikiem lub kierownikiem działu, a po wystawieniu faktury i płatności jest archiwizowana podobnie jak dokument przychodzący.

Fakturowanie bezpośrednio z aplikacji w wygodnym dla użytkownika interface

Automatyczne wypełnianie pól

Zatwierdzenie dokumentu przez kierownika / księgowego

Szybka wysyłka listu z fakturą do klienta, wygodny podgląd dokumentów

Natychmiastowe lub ręczne oznaczanie pokwitowania płatności

Raporty można pobrać w programie Excel, a także w Optima

PEŁNA FUNKCJONALNA APLIKACJA

Szczegółowy opis faktur wraz z ich dystrybucją do różnych miejsc powstawania kosztów, rodzajów kosztów, projektów i firm 

Rozpoznawanie wymagań ze strony faktury i ich wpisanie w specjalnych polach za pomocą sieci neuronowych

Eksport raportów faktur do zewnętrznych systemów księgowych (Optima dla Polski)

Podział kwoty płatności w kilku etapach, dystrybucja części faktury dla różnych pozycji wydatków

Ręczne i automatyczne (z dysku sieciowego lub z e-maili) rejestracja dokumenty przychodzące

2 kierunki przetwarzania dokumentów: faktury przychodzące oraz faktury wystawiane przez firmę

Zaawansowane wyszukiwanie we wszystkich polach opisujących dokument

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za obsługę, uzgodnienie faktury z działem księgowości / finansów

Dystrybucja faktur przychodzących między kilka podmiotów prawnych

Automatyczne wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie dokumentu na podstawie jej przynależności do firmy

Dodawanie metryk dokumentów (krótki opis na ostatnim arkuszu)

Szybki podgląd dokumentu na dowolnym etapie

Łączenie dokumentów w jeden plik

Przypisywanie specjalnych etykiet (tagów)

Archiwum dokumentów

Komentarze do dokumentów i historia zmian

To wszystko to niewielka część możliwości, a my jesteśmy gotowi dostosować i zmienić funkcjonalność aplikacji zgodnie ze specyficznymi potrzebami Twojej firmy. 
Podziel się z nami potrzebami Twojej firmy! 

ZAKTUALIZUJ SWÓJ BITRIX24
I AUTOMATYCZNY PRZEPŁYW DOKUMENTÓW KORZYSTANIE Z APLIKACJI "Obieg Faktur"

Zainstaluj naszą aplikację z Bitrix24 Marketplace zadarmo!
Roczny koszt klucza licencyjnego - 1900 zł 900 zł
Aplikacje Bitrix24

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI W BAZIE WIEDZY!

Instrukcje instalacji i inne instrukcji dotyczące korzystania z aplikacji.

Baza wiedzy

APLIKACJA BITRIX24

Przejrzyj katalog z gotowymi rozwiązaniami i modułami integracyjnymi.
Może to już jest to, czego szukasz! 

MAPY (MAPY GOOGLE W BITRIX24)

Planowanie trasy spotkań z klientami według ich położenia geograficznego lub organizowanie dostaw kurierskich.

MODUŁ INTEGRACYJNY WHMCS & BITRIX24

WHMCS & BITRIX24 to kompleksowe rozwiązanie dla wsparcia serwisowego i organizacji obsługi klienta.

PAYU & BITRIX24

The application makes paying invoices more convenient for your clients and helps you get paid even faster.

SERWERSMS.PL & BITRIX24

Application for integration of Bitrix24 with Serwersms.pl SMS sending service.

Check company by NIP

Automatic creation of a company in Bitrix24 according to NIP (based on GUS data).

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!